วิดีโอการศึกษา

Valentine

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

เพราะพ่อคือ...น้ำ


หยาดหยดน้ำพระผู้           แผ่นดิน
รดหลั่งเสโทริน               ทั่วหล้า
อาบสาบผสกถิ่น              นานเนิ่น  นั้นแล
ประดุจน้ำฟากฟ้า             ฉ่ำถ้วนธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น